36%
52%
56%
22%
35%

Chậu rửa Inox cao cấp Sơn hà S80

1,350,000 đ

2,090,000 đ

17%
38%

Chậu rửa Inox cao cấp Sơn hà S105

1,550,000 đ

2,510,000 đ

30%

Chậu rửa Inox cao cấp Sơn hà S82

1,500,000 đ

2,160,000 đ

31%
28%

Chậu rửa inox cao cấp Sơn Hà S78

1,050,000 đ

1,470,000 đ

40%
35%
31%
31%
33%
30%
31%
33%
30%
30%
31%
11%
31%
30%
14%
32%
25%
10%
32%
34%
37%
37%
26%
18%
24%
17%
17%
18%
18%
4%
7%
8%
8%
6%
19%
17%

Máy lọc nước NewLife Nano UF-3D-A1

3,400,000 đ

4,100,000 đ

23%

Máy lọc nước new life WPU–3205

3,650,000 đ

4,800,000 đ

30%

Máy lọc nước Newlife WPU - 3206UF

3,800,000 đ

5,500,000 đ

31%
21%
17%
20%
21%
26%

Máy lọc nước NewLife RO-67

4,550,000 đ

6,200,000 đ

38%

Máy lọc nước RO Newlife 9 cấp 3DA4

5,250,000 đ

8,500,000 đ

19%

Máy lọc nước RO SHC Friendly 7 cấp

4,200,000 đ

5,200,000 đ

18%
17%
6%
8%
7%
15%
16%
16%
15%
18%
20%
22%
19%
20%
21%
20%
21%
22%
22%
22%
22%
14%
19%
11%
13%
15%
14%
14%
14%
15%
13%
10%
8%
11%
12%
21%

Bồn nhựa Sơn Hà đứng 500L

1,400,000 đ

1,775,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 700L

1,650,000 đ

2,087,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 1000L

1,950,000 đ

2,462,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 1500L

2,900,000 đ

3,625,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 2000L

3,750,000 đ

4,700,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 3000L

5,480,000 đ

6,850,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 4000L

7,200,000 đ

9,000,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 5000L

9,850,000 đ

12,310,000 đ

20%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 1700L

6,250,000 đ

7,850,000 đ

13%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 1800L

8,000,000 đ

9,300,000 đ

23%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 2200l

9,000,000 đ

11,800,000 đ

18%
18%

Bồn Tự Hoại Septic Sơn Hà 1600L

6,200,000 đ

7,600,000 đ

19%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 2000L

8,600,000 đ

10,690,000 đ

32%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 2500L

10,000,000 đ

14,820,000 đ

15%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 3000L

14,800,000 đ

17,500,000 đ

21%
21%
19%
Kinh doanh Hà Nội: 0328.225.225
Kinh doanh Tp.HCM: 0843 22 00 55