36%
52%
56%
22%
16%
30%
17%
20%
26%
18%
14%
30%
14%
17%
30%
14%
12%
18%
12%
44%
51%
51%
18%
23%
10%

Quạt điều hoà không khí Sumika D2500

14,800,000 đ

16,500,000 đ

33%
29%
39%
27%
49%
22%
25%
24%
28%
28%
24%

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

7,800,000 đ

10,350,000 đ

15%
21%
21%
28%

Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W

7,100,000 đ

9,900,000 đ

25%

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

3,900,000 đ

5,200,000 đ

14%
16%
30%
11%

Máy lọc không khí Coway Cowboy AP-1008DH

12,000,000 đ

13,500,000 đ

6%
9%
9%
5%

Máy lọc không khí Coway STORM AP-1516D

16,000,000 đ

17,000,000 đ

10%

Máy lọc không khí Coway SWAN AP-1008CH

9,800,000 đ

11,000,000 đ

10%
13%
32%
34%
37%
37%
26%
18%
24%
17%
17%
18%
18%
4%
7%
8%
8%
6%
19%

Máy lọc nước RO SHC Friendly 7 cấp

4,200,000 đ

5,200,000 đ

18%
17%
6%
8%
7%
15%
16%
16%
13%
15%
17%
17%
17%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
18%
18%
11%
16%
14%
11%
13%
15%
14%
14%
14%
15%
13%
10%
8%
11%
12%
21%

Bồn nhựa Sơn Hà đứng 500L

1,400,000 đ

1,775,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 700L

1,650,000 đ

2,087,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 1000L

1,950,000 đ

2,462,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 1500L

2,900,000 đ

3,625,000 đ

20%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 2000L

3,750,000 đ

4,700,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 3000L

5,480,000 đ

6,850,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 4000L

7,200,000 đ

9,000,000 đ

19%

Bồn nhựa đứng Sơn Hà 5000L

9,850,000 đ

12,310,000 đ

21%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 1700L

6,200,000 đ

7,850,000 đ

13%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 1800L

8,000,000 đ

9,300,000 đ

23%

Bồn tự hoại SEPTIC SHC 2200l

9,000,000 đ

11,800,000 đ

18%
18%

Bồn Tự Hoại Septic Sơn Hà 1600L

6,200,000 đ

7,600,000 đ

19%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 2000L

8,600,000 đ

10,690,000 đ

32%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 2500L

10,000,000 đ

14,820,000 đ

15%

Bồn Tự Hoại Sơn Hà Septic 3000L

14,800,000 đ

17,500,000 đ

21%
21%
19%
Kinh doanh Hà Nội: 0328.225.225
Kinh doanh Tp.HCM: 0843 22 00 55